top of page

Dutch / English

 

Dank dat u mijn website bezoekt.

Ik ben John Frank Hoekzema (1958)

Mijn hele leven ben ik al onder de indruk geweest van beelden en neem dan ook altijd even een moment om ze goed te bekijken. Een aantal jaren geleden begon het te kriebelen en sinds 2012 ben ik zelf begonnen met boetseren en heb thans oprecht spijt dat ik daar niet 30 jaar eerder mee gestart ben. 

Ik ben volledig autodidact en werk figuratief, zowel mens als dier, in gebakken klei en in brons, als vrij werk en in opdracht.

De liefde voor de natuur en dan met name de dierenwereld, maakt dat ik naast portretten nu ook dieren boetseer. Bij dit vrije werk blijkt telkens weer, tijdens de research, dat 'niets  menselijks' dieren vreemd is. Daarmee bedoel ik dat karaktertrekken, mimiek en emoties ook bij hen goed te zien zijn. De uitdaging is dan deze herkenbaar, voelbaar te boetseren.

Het proces van ontwikkeling van een kunstenaar verschilt uiteraard per persoon en is, mijns inziens, oneindig. Bij elk nieuw beeld leer ik van de onvermijdelijke problemen en nieuwe processen en probeer ik verder in de breedte (technieken) en diepte (artistieke kwaliteiten) te groeien.

Mijn huidige zoektocht is mijn verdere ontwikkeling van 'artistieke realiteit' versus 'echte realiteit'.

JFHoekzema Rijksmuseum

Thanks for visiting my website.

I am John Frank Hoekzema (1958)

My whole life I have been impressed by statues and I will Always take a moment to study them. Some years ago it started to itch, as they say in Dutch, and since 2012 I started to sculpt and have now a sincere regret that I did not start 30 years earlier. 

I am totally autodidact and work figurative, be it man and animal, in baked clay and bronze, as free work and commissioned.

My love for nature and especially the animal world, makes that I am also sculpting animals now besides portraits. Every time, during research for this free work, it appears that animals are not that different from man. I mean that with both, character, facial expressions and emotions are equaly shown. The challenge then is to sculpt these recognizable and tangible.

The process of development of an artist of course differs per person and is, to my opinion, everlasting. With every new statue I learn from the inevitable problems and new processes and I try to grow further in width (technique) and depth (artistic quality).

My present quest is my further development of 'artistic reality' versus 'true reality'.

bottom of page